Terug

Grote stations door heel Nederland

Je bent vrijgemaakt in Christus en je bent gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dat moet iedereen weten! Deze grote stations gaan geplant worden op allerlei openbare plekken. Deze stations zullen vol liggen met onderwijs recht uit het Woord, hoogwaardige bijbels, flyers naar vruchtbare bijbelscholen en gemeentes, en zullen beheerd worden door discipelen die stromen in de gaven van de Geest, zoals profetie, genezing, liefde en bemoediging. Een station vol genade voor iedereen.

De stations gaan weg voor minimaal €10.000,- per stuk zodat alles van de hoogste kwaliteit volledig weggegeven kan worden en iedereen die meedoet volle financiële zegen ontvangt! Hoe meer hoe beter.

Doe je mee?

Wil je praktisch meedoen zoals bedienen of heb je overige inbreng?

+31 6 13786773
info@hijdieinmijis.nl

Wil je financieel meedoen?

NL63 RABO 0143 9389 67, t.n.v. N. van den Berg