Terug

Je bent voor altijd vergeven door wat Jezus heeft gedaan

Want wat Zijn sterven betreft, is Hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven - Romeinen 6:10

Er is niets meer wat jou kan scheiden van Zijn liefde. Voor niemand op deze aardbol niet. Jezus' volbrachte werk aan het kruis was volledig en heeft eens en voor altijd met alle zonde afgerekend. Met alles wat tussen God en de mens in was gekomen. Je bent gerechtvaardigd, geliefd, je hoeft niet meer te werken om Gods gunst te verdienen want dat heb je al gekregen. Het is zo belangrijk om dat in te zien, dat je voor altijd vergeven bent. En dat dat ook geldt voor de mensen om je heen. Daardoor zie je iedereen zoals God ze ziet.

Je bent vrijgemaakt, volledig en totaal. Hij heeft Zijn liefde naar je bewezen en dat pakt niemand je meer af. Zelfs als je dit pas voor de eerste keer hoort.