Terug

Jezus heeft veel meer volbracht dan alleen vergeving

Door Zijn striemen bent u genezen - 1 Petrus 2:24

Jezus' volbrachte werk was compleet en zoveel meer dan dat je op het eerste oog door hebt. Het blijft tenslotte God die Zijn Zoon gestuurd heeft naar de aarde. God Almachtig, de Schepper van hemel en aarde. Logisch dat die actie dan nog veel meer inhoudt dan alleen volledige vergeving.

Nu zou alleen volledige vergeving ook al alles waard zijn, maar God zou God niet zijn als het nog veel meer betekende. Jezus kwam op de aarde en werd gedood op het kruis voor alle zonden, alle ziekten en alle armoede. Er is volledig met alles afgerekent! Het is alleen nog een kwestie van ontdekken wat er precies is gebeurd. Dat is een proces. Aan het begin denk je bijvoorbeeld, maar ik zie nog zoveel ziekte om me heen, hoe kan dat dan? Zie het filmpje hierna voor meer uitleg.

Simpel. Ziekte is niet van God. Niet dat je slecht bent als je ziek bent, maar zodat je weet dat je daar niet verder in hoeft te wandelen. Hij heeft volledig voorzien in alle genezing. Hij wil dat je bovennatuurlijk gezond bent. Dat je maximaal floreert in het leven. Niks is te gek. Mentaal, fysiek, relationeel, alles. Hij heeft erin voorzien en wij ontvangen dit door geloof, door het horen van het Woord, door Hem te vertrouwen.

Het is een proces. Hij houdt van je. Hij is dichtbij je en Hij kent je hart als geen ander. Hoe meer Hij Zijn liefde voor jou aan jou mag openbaren, hoe meer alles op zijn plek zal vallen. Geef Hem de tijd. Vertel Hem dat Hij Zichzelf aan je mag openbaren. Geef Hem je geloof. Jij rust, Hij doet het werk.