Terug

Jezus heeft veel meer volbracht dan alleen vergeving

Want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus, dat Hij omwille van u arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door Zijn armoede rijk zou worden - 2 Korinthe 8:9

God wil niet dat we in armoede leven, Hij wil dat we veel vrucht dragen. Dat we schijnen als lichten in de wereld. Christus heeft dus behalve al onze zonden ook al onze armoede gedragen, zodat wij rijk zouden worden. Geestelijk rijk, maar ook letterlijk rijk. Rijk in vrijgevigheid. Maar ook rijk om er zelf van te genieten. Zoals je Gods Woord gelooft met je genezing, geloof je ook Gods Woord met je rijkdom. Het is belangrijk om te zien dat je bezit niet van jou is, maar van Hem. Als je het tenminste aan Hem hebt gegeven.

God is je bron. Hij wijst je de weg en Hij zorgt voor je. In de wereld leer je om afhankelijk te zijn van geld. Maar als je je leven aan Jezus hebt gegeven en de Heilige Geest hebt ontvangen, leert Hij je afhankelijk te zijn van Hem. Financiƫle vrijheid. Niet denken in tekorten maar in overvloed. Waardoor je niet inhoudt om zelf te genieten, waardoor je niet inhoudt om te groeien en waardoor je niet inhoudt om vol met blijdschap weg te geven. Want er zijn geen tekorten in Gods Koninkrijk. Zie het filmpje hierna voor meer.

Afgeweken van het onderwerp. Maar belangrijk om te weten dat er niet uit het niets miljarden op je rekening gestort gaan worden. Zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden, MattheĆ¼s 6:33. Het is namelijk voor Hem.