Instagram @hijdieinmijis

Hij Die in mij is

Want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.
- 1 Johannes 4:4

Verkondig Zijn ultieme genade

Nog meer Woord

Charis Bible College

Youtube

Charis Bible College NL

Zaai in deze Bediening

Mocht je gezaaid hebben, vul dan onderstaand formulier in


Contact: +31 6 13786773
info@hijdieinmijis.nl

NL63 RABO 0143 9389 67, t.n.v. N. van den Berg

Of scan QR